Crisis

 

Als je dringend behoefte hebt aan contact in verband met een noodsituatie of in verband met sterke suïcidaliteit, kan je proberen contact met mij te zoeken. Ik zal binnen kantooruren proberen je zo snel mogelijk terug te bellen. Mocht ik niet bereikbaar zijn, of mocht het buiten kantooruren zijn, dan is het belangrijk dat je contact opneemt met de huisarts (binnen kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantooruren). De huisarts of de huisartsenpost kunnen naar je luisteren en met je meedenken en eventueel de crisisdienst inschakelen als zij dat noodzakelijk achten. 

 

Tel. Huisartsenpost 0900-3311233.
De crisisdienst Oostelijk Utrecht is gehuisvest in Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 in Amersfoort.

 

Je kunt ook contact opnemen met de zelfmoord-preventie lijn: 0800-0113.
Meer informatie kan je vinden op www.113.nl.