Individuele therapie

Soms merken we dat we tegen dezelfde dingen aan blijven lopen in ons leven of steeds weer in dezelfde patronen vervallen. Hier kunnen we op reageren met gevoelens van verdriet, onzekerheid, boosheid en eenzaamheid. Vaak waren dit patronen die vroeger noodzakelijk en functioneel waren maar die nu problemen geven. We proberen zelf en vaak met behulp van de omgeving dit te veranderen. Wanneer dit echter niet of onvoldoende lukt is het goed om professionele hulp te zoeken en in therapie te gaan. 

 

Psychotherapie is een behandelmethode waarmee je via gesprekken inzicht probeert te krijgen in jezelf; in je gedachten, gevoelens en gedrag. Om zo via inzicht te komen tot verandering.

Psychotherapie is kort als het kan en langdurig als het nodig is. Het doel van psychotherapie is psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Dit geeft herstel van evenwicht. Verdere ontwikkeling van de persoonlijkheid is vaak nodig om terugval en herhaling te voorkomen. Dit kan gepaard gaan met een toenemend gevoel van innerlijke vrijheid, mildheid en acceptatie naar jezelf en belangrijke anderen. Psychotherapie is hard werken en daarbij is de inzet van jou even belangrijk als mijn deskundigheid. Het kan confronterend en pijnlijk zijn om meer stil te staan bij jezelf en te zien en voelen hoe je vastloopt in steeds terugkerende patronen. Een psychotherapieproces is dan ook geen zich gestaag ontwikkelende beweging voorwaarts maar gaat gepaard met ups en downs; het kost tijd om lang bestaande patronen te doorbreken. De behandelrelatie zie ik als een relatie waarin we samenwerken en waarbij gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid, motivatie en inzet belangrijk zijn. In mijn manier van werken vind ik het van belang om ook het systeem bij de behandeling te betrekken wanneer nodig; dit zal altijd in overleg gaan.

 

Ik werk integratief, d.w.z. dat ik gebruik maak van diverse psychotherapeutische methoden zoals Schematherapie,  EMDR en technieken uit de clientcentered, psychodynamische en cognitieve gedragstherapie.

 

Werkwijze

Wil je de therapie vergoed krijgen van je zorgverzekeraar, dan heb je een verwijsbrief voor de specialistische ggz nodig van je huisarts.  Deze verwijsbrief, een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringsbewijs verzoek ik je mee te nemen naar onze eerste afspraak.

In het intakegesprek verkennen we de klachten en je hulpvraag. Ook kijken we naar de ontstaansgeschiedenis van je klachten/patronen. De intake fase kan uit meerdere gesprekken bestaan, afhankelijk van wat nodig is. Vervolgens bespreken we het behandelplan en gaan we samen aan de slag wanneer je het er mee eens bent. Het kan zijn dat we tot de conclusie komen dat ik geen passend antwoord op je hulpvraag kan geven of dat we het niet samen eens zijn; vanzelfsprekend kijken we dan verder wat nodig is. Ik kan je dan eventueel doorverwijzen of weer terugverwijzen naar je huisarts.

Dan volgt de behandelperiode; een sessie duurt 45 min. en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats.  Een behandeling binnen de s-ggz kan variëren in lengte van een aantal maanden tot een aantal jaren; het einde komt in zicht als je het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt.

Tijdens de behandeling zullen we regelmatig evalueren, we gebruiken hierbij het behandelplan als leidraad. We bespreken in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn, mogelijk moeten er nog nieuwe doelen toegevoegd worden. Ook bespreken we onze samenwerkingsrelatie.