Ouderbegeleiding

 

Ook kinderen en jongeren kunnen met problemen te maken krijgen waar je als ouder(s) niet alleen uitkomt. Ik kan  meedenken in vragen die je als ouders tegenkomt in de opvoeding en ontwikkeling van je kind(eren).