Kwaliteit

Ik ben een BIG geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog (BIG nr 79065521525) en psychotherapeut (BIG nr 99062521518).
Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), Vereniging EMDR Nederland (VEN), Emotionally Focused Therapy (EFT).
De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (87487454).
Verder volg ik regelmatig scholing en ben ik lid van 2 intervisiegroepen.

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren. Daarin staat weergegeven hoe de zorg binnen mijn praktijk is geregeld. (Een papieren versie is ter inzage aanwezig op de praktijk).

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze beroepscode kun je vinden op de site van de NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 

Privacy

De verzamelde gegevens in het kader van de behandeling worden overeenkomstig de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) in een dossier bijgehouden. Je hebt recht op inzage, recht op correctie en vernietiging van het dossier. Alleen met jouw toestemming wordt informatie uitgewisseld met derden. Gewoonlijk wordt na de intake en bij beëindiging van de behandeling beknopte informatie aan de huisarts verzonden, maar alleen indien je daar geen bezwaar tegen hebt. Uiteraard kan je hiervan een kopie ontvangen. De wettelijke bewaartermijn van het dossier na beëindiging van de behandeling is 20 jaar.

Klik hier voor het privacy statement.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt of ontevreden bent over je behandeling wil ik je vragen, ook al kan dat moeilijk zijn, dit eerst met mij te bespreken. Ik hoop dan samen met jou tot een oplossing te komen. Wanneer het ongenoegen na het gesprek met mij niet is verdwenen of het probleem niet is opgelost dan kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.

Voor meer informatie over de klachtenregeling in mijn praktijk: website LVVP.