Kind en jeugd

 

Ook kinderen en jongeren kunnen met problemen en indringende vragen te maken krijgen waar jij en/of je ouders niet alleen uitkomen. Tijdelijke ondersteuning van een therapeut kan dan helpend zijn.

Therapie gaat over verandering en een kind/jeugdige heeft ouder(s) nodig om tot verandering te komen. Daarom is naast het individuele traject voor het kind/de jongere het belangrijk dat ouders ook meedoen in de behandeling, bv. in de vorm van ouderbegeleiding. Anderen bij je behandeling betrekken gaat altijd in overleg; het kan ook zijn dat dit niet mogelijk is. Ik kan ook meedenken in vragen die je als ouders tegenkomt in de opvoeding en ontwikkeling van je kind(eren).

Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt betaald door de gemeente. Ik heb echter geen contract met de gemeente Amersfoort; dit betekent dat een behandeling door mij dan door jou of je ouders bekostigd moet worden.